portfolio > Older Work

Birthday Cake
Birthday Cake
16" x 20"
2008