portfolio > Older Work

Chromogenic print
20" x 16"
2007