portfolio > Baldy Peak

BALDY PEAK, CERRO BLANCO MOUNTAINS, COLORADO,
14,234 FEET ABOVE SEA-LEVEL
BALDY PEAK, CERRO BLANCO MOUNTAINS, COLORADO,
14,234 FEET ABOVE SEA-LEVEL
2010